Reunion de la Junta

Segons els estatuts l’assistència és obligatòria excepte força major

Reunion de la Junta

Segons els estatuts l’assistència és obligatòria excepte força major

Assemblea General

Assemblea General Ordinària

Reunion de la Junta

Segons els estatuts l’assistència és obligatòria excepte força major

Reunion de la Junta

Segons els estatuts l’assistència és obligatòria excepte força major

Scroll Up