Bases V Lliga Social AFSantJust

1. Període del concurs

Octubre 2019 – Maig 2020.

2. Participants

Exclusivament les persones associades de l’AFSantJust.

3. Format

Les imatges han d’estar en format digital (.jpg) (mida màxima 1920 píxels enhoritzontal x 1080 píxels envertical), i espai de color sRGB. Cap arxiu superior a 2Mb.

4. Nombre d’obres per convocatòria i seccions.

Hi ha 2 seccions diferents. Una, únicament amb ajustos bàsics (sense cap alteració dels elements de la imatge) i l’altra en què les fotografies poden tenir retocs de qualsevol tipus.

Es pot participar a les dues o únicament en una d’elles, amb un total de 4 fotografies, 2 fotos en cada secció. No es poden repetir fotos a les dues seccions.

Poden ser en color o en B/N i preses en qualsevol tècnica a excepció que el tema especifiqui el contrari.

5. Presentació

La presentació serà exclusivament via Internet des de la web www.afsantjust.com seguint les instruccions del programa informàtic.

Es podran enviar fotos fins a les 23,30 hores del darrer dia de presentació.

6. Convocatòries i temàtiques

Amb l’ànim d’afavorir la participació, hi haurà alternança a cada convocatòria. Una de lliure i una altra de temàtica.

1a convocatòria: 01/10/2019 al 31/10/2019 – Tema: Lliure

2a convocatòria: 01/11/2019 al 30/11/2019 – Tema: Siluetes

3a convocatòria: 01/12/2019 al 31/12/2019 – Tema: Lliure  

4a convocatòria: 01/01/2020 al 31/01/2020 – Tema: Ombres

5a convocatòria: 01/02/2020 al 28/02/2020 – Tema: Lliure

6a convocatòria: 01/03/2020 al 31/03/2020 – Tema: Simetries

7a convocatòria: 01/04/2020 al 30/04/2020 – Tema: Lliure

8a convocatòria: 01/05/2020 al 31/05/2020 – Tema: Treballs i oficis

7. Autoria i drets

Les fotografies presentades no poden haver estat premiades ni presentades en cap altre concurs organitzat per l’AFSantJust.

L’autor de les fotos és el legítim propietari dels drets d’ imatge i serà l’ únic responsable davant qualsevol reclamació sobre els drets d’imatge o autoria.

L’ AFSantJust es reserva el dret d’utilitzar les fotos per a activitats i accions pròpies de l’entitat i també la publicació a la web i a les xarxes socials de l’Agrupació.

8. Jurat i veredictes

El concurs tindrà format de “lliga”, amb dues seccions, en les que els participants aniran sumant punts per les obres presentades a cada convocatòria.

El Jurat estarà format per aquells membres de l’agrupació que hi vulguin participar a cada convocatòria i puntuaran totes les obres de 3 a 10 punts. El sistema suma els punts de les obres presentades per cada autor a cada secció.

El resultat de cada convocatòria es publicarà a la Web de la AFSantJust el dia 15 del mes posterior a la mateixa.

El veredicte final serà el resultat de la suma dels punts obtinguts en el total de convocatòries.

9. Premis

1r, 2n i 3r premi i diploma pel 4t, 5è i 6è classificats en cada secció i també diplomes per a tots els participants que hagin participat a un mínim de 5 convocatòries.

10. Exposició

En la mida de les possibilitats s’exposaran a la seu social de La Vagoneta, o en algun altre espai que sigui adient, una selecció representativa de les fotos millor puntuades de cada convocatòria (una única foto per autor).  Per això, si cal, els seleccionats lliuraran un arxiu en format adequat (les dimensions aconsellades de les fotos, per a la seva inserció al Paspartú virtual són: costat més llarg 36 cm, Resolució 300 ppp, format JPEG (.jpg).) per impressió de 40cm.x50cm, incloent el paspartú – mateix format que l’exposició de “Les Escoles”-). Després de l’exposició, les còpies es lliuraran als autors.

11. Resolució de conflictes

Els conflictes que puguin sorgir en el transcurs del concurs o en la interpretació de les bases seran resolts per la Junta de l’AFSantJust i les seves decisions seran inapel·lables. Les decisions dels jurats seran també inapel·lables.

El fet de participar en aquest Concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

Consultes:        Toni Vigo  –  609 708 004  –   concursos@afsantjust.com

Scroll Up