Bases Concurs 37a. Festa de la Fotografia

 

 

CONCURS FOTOGRÀFIC

37ª FESTA DE LA FOTOGRAFIA

SANT JUST DESVERN

28 DE MAIG DE 2022

 

BASES

Participants:

Tothom que ho desitgi.

Tema:

Tots els actes relacionats amb la Festa de la Fotografia 2022 que es celebrarà el dissabte 28 de maig a Sant Just Desvern.

Obres:

Només arxius digitals; cada autor podrà presentar un màxim de 4 fotografies en monocrom o color.

Totes les fotografies s’han d’haver fet a la Festa de la Fotografia de 2022.

No s’admetran imatges que continguin qualsevol marca, logotip o signatura que puguin identificar l’autoria de la imatge.

Mides i presentació:

Les imatges han d’estar en format JPG amb una mida màxima de 1920 píxels en horitzontal x 1080 píxels en vertical, i espai de color sRGB. Cap arxiu pot superar els 2MB.

Forma de participació:

La inscripció i l’enviament de les imatges s’efectuarà per Internet a la web https://afsantjust.com/concursos/

La participació és gratuïta. Les persones associades a la FCF hauran d’indicar el número de soci a l’hora de fer l’esmentada inscripció.

Drets d’Imatge:

L’autor de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor d’aquestes obres i estar en ple dret per autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòsters, exposicions, etc., cedint aquest dret als organitzadors i a la FCF, qui estaran obligats sempre a mencionar l’autor i títol de l’obra. Els organitzadors i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge a tercers.

L’organització es reserva el dret de reproducció de les obres que cregui convenient, esmentant el nom de l’autor. Còpies de les fotografies presentades es podran cedir als models participants en els diferents sets fotogràfics pel seu ús a books fotogràfics sempre indicant el nom de l’autor.

Premis:

Primer Premi: Medalla daurada de la FCF i diploma

Segon Premi: Medalla platejada de la FCF i diploma

Tercer Premi: Medalla bronzejada de la FCF i diploma

Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.

El jurat podrà seleccionar un conjunt d’obres finalistes fins a un nombre màxim equivalent al 15% del total de presentades, les quals puntuaran per l’obtenció de les distincions de la FCF.

Aquest concurs té el reconeixement de la FCF i és puntuable per a l’obtenció dels títols d’Artista, Excel·lència i Mestre de la FCF; per això, el concursant concedeix l’autorització als organitzadors i a la FCF  per a què les seves dades personals siguin mecanitzades, sempre en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres, i per a la publicació dels seus mèrits i premis destinats a l’obtenció de distincions FCF.

Jurat:

El Jurat estarà format per tres fotògrafs de vàlua reconeguda.

Calendari:

Data límit d’admissió d’obres: 11 de juny de 2022

Data Veredicte:

18 de juny de 2022 a les 11 hores al centre La Vagoneta, plaça de la Pau s/n de Sant Just Desvern. El veredicte serà públic.

Comunicació de resultats: 25 de juny de 2022

Les obres guanyadores i finalistes s’exposaran a la web de l’AF Sant Just.

Imprevists:

L’organització resoldrà qualsevol cas no previst en les bases. El fet de participar comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Organització:

Agrupació Fotogràfica Sant Just

 

Scroll Up