Presentació de projecte personal – Carmen González i Javier Herrando

En aquesta ocasió, Carmen González i Javier Herrando socis de la AFSJ, ens mostraran algunes de les seves fotografies les quals  ens  comentaran

Funcionament del colorímetre e impressora

Fototertúlia dedicada a explicar el funcionament del colorímetre i la impressora recentment adquirits per l’AFSantJust, i comentar diverses tècniques fotogràfiques, com per exemple: composició, etc.

Presentació de projectes o fotos dels soc@s

Els socis/es presenten els seus projectes

Processat de fotografies en Blanco y negro

  • Sessió explicativa del processat de fotografies en B&W a càrrec de Joan Elias i Víctor Murillo

Procés de revelat de les fotografies de la sessió de models del dilluns anterior

Foto-tertúlia dedicada a comentar el procés de revelat de les fotografies de la sessió de models.

Scroll Up