En compliment amb Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació recordar-te que en navegar per aquest lloc estàs acceptant l'ús de cookies OK | Más información
Bases III Lliga - AFSantJust

Bases III Lliga - AFSantJust

Premi Nacional millor entitat 2015
de la Confederación Española de Fotografía
AFSantJust
Agrupació Fotogràfica Sant Just
Passió per la Fotografia
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Concursos sociales > Concurs Social 2017-18
III Lliga Social AFSantJust 2017 – 2018

Bases
1. Període del concurs
Octubre 2017 – Maig 2018.
2. Participants
Exclusivament les persones associades de l’AFSantJust.
3. Format
Les imatges han d’estar en format digital (.jpg) (mida màxima 1920 píxels en horitzontal x 1080 píxels en vertical), amb una resolució de 72 dpi i espai de color sRGB. Cap arxiu superior a 2Mb.
4. Nombre d’obres per convocatòria i seccions.
Hi ha 2 seccions diferents. Una, únicament amb ajustos bàsics (sense cap alteració dels elements de la imatge) i l’altra en què les fotografies poden tenir retocs de qualsevol tipus.
Es pot participar a les dues o únicament en una d’elles, amb un total de 4 fotografies,                2 fotos en cada secció. No es poden repetir fotos a les dues seccions.
Poden ser en color o en B/N i preses en qualsevol tècnica a excepció que el tema especifiqui el contrari.
5. Presentació
La presentació serà exclusivament via Internet des de la web www.afsantjust.com seguint les instruccions del programa informàtic.
Es podran enviar fotos fins a les 23,30 hores del darrer dia de presentació.
6. Convocatòries i temàtiques
Amb l’ànim d’afavorir la participació, hi haurà alternança a cada convocatòria. Una de lliure i una altra de temàtica.
1ª convocatòria: 01/10/2016 al 31/10/2016 - Tema: Lliure
2ª convocatòria:  01/11/2016 al 30/11/2016 – Tema: Aliments
3ª convocatòria: 01/12/2017 al 31/12/2017 - Tema: Lliure  
4ª convocatòria: 01/01/2017 al 31/01/2017 - Tema: Tardor
5ª convocatòria: 01/02/2017 al 28/02/2017 - Tema: Lliure
6ª convocatòria: 01/03/2017 al 31/03/2017 - Tema: Mitjans de transport
7ª convocatòria: 01/04/2017 al 30/04/2017 - Tema: Lliure
8ª convocatòria: 01/05/2017 al 31/05/2017 - Tema: Gaudi
7. Autoria i drets
Les fotografies presentades no poden haver estat premiades ni presentades en cap altre concurs organitzat per l'AFSantJust.
L'autor de les fotos és el legítim propietari dels drets d' imatge i serà l' únic responsable davant qualsevol reclamació sobre els drets d'imatge o autoria.
L' AFSantJust es reserva el dret d’utilitzar les fotos per a activitats i accions pròpies de l’entitat.
8. Jurat i veredictes
El concurs social tindrà format de “lliga”, amb dues seccions, en les que els participants aniran sumant punts per les obres presentades a cada convocatòria.

El Jurat estarà format, sempre que sigui possible, per membres externs a l’agrupació i puntuarà totes les obres de 3 a 10 punts i sumant els punts de les obres presentades per cada autor a cada secció.
El resultat de cada convocatòria es publicarà a la Web de la AFSantJust el dia 15 del mes posterior a la mateixa.
El veredicte final serà el resultat de la suma dels punts obtinguts en el total de convocatòries.
El resultat final es donarà a conèixer en algun dels actes del juny fotogràfic.
9. Premis
1r, 2n i 3r premi i diploma pel 4t, 5è i 6è classificats en cada secció.
Els premis es lliuraran al Sopar de Germanor a la tardor.
10. Exposició
En la mida de les possibilitats s’exposaran a la seu social de La Vagoneta una selecció representativa de les fotos millor puntuades de cada convocatòria (una única foto per autor).  Per això, si cal, els seleccionats lliuraran un arxiu en format adequat (les dimensions aconsellades de les fotos, per a la seva inserció al Paspartú virtual són: costat més llarg 36 cm, Resolució 300 ppp, format JPEG (.jpg).) per imprimir en paper de 40cm.x50cm, incloent el paspartú - mateix format que l’exposició de “Les Escoles”-). Després de l’exposició, les còpies es lliuraran als autors.
11. Resolució de conflictes
Els conflictes que puguin sorgir en el transcurs del concurs o en la interpretació de les bases seran resolts per la Junta de l'AFSantJust i les seves decisions seran inapel·lables.
Les decisions dels jurats seran inapel·lables.
El fet de participar en aquest Concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases.
Consultes:
Toni Vigo  -  609 708 004  -   concursos@afsantjust.com


Regreso al contenido | Regreso al menu principal